Program rada zimske službe u 2021./2022. godini

Grad Vrbovec i Komunalac Vrbovec d.o.o. sklopili su dana 15.11.2021. Ugovor (br. 134/2021) o obavljanju poslova čišćenja snijega s nerazvrstanih cesta, javnih pješačkih površina i javnih parkirališnih površina u 2021./2022. godini.
Zimska služba dežurat će od 15.11.2021. do 15.04.2022. godine, sve radne dane, vikendom i praznikom od 0-24 sata, na telefonu broj 01/2791-417 ili na besplatnom broju 0800 232 322.

Zimska služba 2021.-2022.