Božićnice za umirovljenike i starije od 65 godina bez mirovine

  OBRAZAC ZA PRIJAVU U SVRHU ISPLATE BOŽIĆNICE

  Temeljem Odluke Gradonačelnika o isplati božićnica za 2023. godinu, podnosim sljedeći

  Zahtjev za isplatu božićnice  UZ OBRAZAC dostavljam (slike i dokumenti mogu biti do 10 MB zajedno):
  Ispunjavanjem ovog Zahtjeva Podnositelj daje izričitu privolu Gradu Vrbovcu da može poduzimati radnje vezane uz obradu njegovih osobnih podataka navedenih u ovom Zahtjevu, a Grad Vrbovec se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

  Podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je prije podnošenja Zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka, a ovom izjavom daje privolu na takvu obradu.

  Podnošenjem ovog Zahtjeva potvrđujem kako su svi podaci navedeni u obrascu u cijelosti točni i istiniti.


  Grad Vrbovec isplaćuje božićnice za umirovljenike s prebivalištem na području grada Vrbovca i osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaću ni inozemnu mirovinu, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca. Božićnice će se isplaćivati u prvoj fazi digitalno do 3. prosinca na otvorene račune u bankama kroz zahtjeve dostavljene putem obrasca (na vrhu ovog teksta) ili slanjem mailom ili mobitelom, a u periodu od 6. do 17. prosinca podjelom u društvenim domovima.

  Umirovljenici čija mirovina iznosi do 2.000,00 kuna imaju pravo na božićnicu u iznosu od 200 kuna, a umirovljenici čija su mirovinska primanja od 2.000,01 kuna do 4.000,00 kuna dobit će božićnicu u iznosu od 100 kuna. U navedena mirovinska primanja i ukupan iznos ulaze i domaća i strana mirovinska primanja.

  Isto tako, osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaća ni strana mirovinska primanja, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca, na ime božićnice u 2021. isplatit će se iznos od 200 kuna.

  NAČIN I RASPORED ISPLATE BOŽIĆNICA ZA 2021. GODINU:

  Umirovljenici s prijavljenim prebivalištem na području Grada Vrbovca i osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaću ni inozemnu mirovinu, a imaju prijavljeno prebivalište na područja grada Vrbovca, u razdoblju do 03.12.2021. mogu realizirati isplatu božićnice na otvorene račune u bankama na jedan od sljedećih načina:

  1. kroz zahtjeve dostavljene putem Obrasca na web stranici (na vrhu ovog teksta)
  2. slanjem dokumentacije (popunjeni OBRAZAC za prijavu, osobna iskaznica, podatak o OIB-u, odrezak od mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima izdana od banke, kopija računa banke na koji će se vršiti uplata) na e-mail: bozicnice@vrbovec.hr ili slanjem fotografija putem mobilne aplikacije Viber ili WhatsApp Messengera na broj 091/2798 034.

  Umirovljenici s prijavljenim prebivalištem na području Grada Vrbovca i osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaću ni inozemnu mirovinu, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca, isplaćivati će se božićnice za 2021. godinu u gotovini prema sljedećem rasporedu prema naseljima:

  • Vrbovca, Cerja, Martinske Vesi, Savske ceste i Naselja S. Radića na sporednom ulazu/stražnja vrata zgrade gradske uprave, Trg Petra Zrinskog 9, od 06.12.-10.12.2021. od 8,00 do 14,00 sati
  • Grede i Lonjice u Domu u Lonjici dana 13.12.2021. od 8,00 do 10,30 sati
  • Peskovca u Domu u Peskovcu dana 13.12.2021. od 11,00 do 12,00 sati
  • Vrhovca, Samoborca i Negovca u Domu u Vrhovcu dana 13.12.2021. od 12,30 do 13,30 sati
  • Pirakovca i Dulepske u Domu u Pirakovcu dana 13.12.2021. od 14,00 do 15,00 sati
  • Gaja, Dijaneša, Krkača u Domu u Gaju dana 14.12.2021. od 8,00 do 10,00 sati
  • Luke i Novog Sela u Domu u Luki dana 14.12.2021. od 10,30 do 12,30 sati
  • Celina u Domu u Celinama dana 14.12.2021. od 13,00 do 15,00 sati
  • Lovrečke Varoši, Topolovca, Marenića, Lukova, Cerika, Hruškovice u Domu u Lovrčkoj Varoši dana 15.12.2021. od 8,00 do 10,00 sati
  • Vrbovečkog Pavlovca, Banova, Lovrečke Velike, Kućara, Podolca, Đivana, Gostovića u Domu u Vrbovečkom Pavlovcu dana 15.12.2021. od 10,30 do 13,30 sati
  • Žunaca u Domu u Žuncima dana 15.12.2021. od 14,00 do 15,00 sati
  • Gornjeg Tkalca, Donjeg Tkalca i Graberšćaka u Domu u Gornjem Tkalcu dana 16.12.2021. od 8,00 do 9,30 sati
  • Brčevca u Domu u Brčevcu dana 16.12.2021. od 10,30 do 12,00 sati
  • Poljane u Domu u Poljani dana 16.12.2021. od 12,30 do 14,00 sati
  • Poljanskog Luga u Domu u Poljanskom Lugu dana 17.12.2021. od 8,00 do 10,00 sati
  • Prilesja u Domu u Prilesju dana 17.12.2021. od 10,30 do 11,30 sati
  • Konaka u Domu u Konaku dana 17.12.2021. od 12,00 do 13,00 sati

  Kako bi ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji ispunjavaju kriterije za isplatu božićnice dužni su prilikom dolaska na mjesto isplate dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni OBRAZAC sa Izjavom o inozemnim primanjima, koji se može preuzeti i ispuniti na mjestu isplate ili se može preuzeti na linku OBRAZAC (što se preporučuje, kako bi na mjesto isplate došli sa već ispunjenim obrascem i na taj način ubrzali postupak isplate)
  2. na uvid OSOBNU ISKAZNICU i OIB (ukoliko na osobnoj iskaznici nema podataka o OIB-u)
  3. na uvid ODREZAK MIROVINE ili presliku OBAVIJESTI O MIROVINSKIM PRIMANJIMA izdana od banke, iz kojih je vidljiva visina mirovinskih primanja te osobni podaci umirovljenika (mora biti vidljiv OIB umirovljenika).

  Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za opće poslove na broj telefona 01/2799 913 ili 01/2799 914 ili na službenim internetskim stranicama Grada Vrbovca.