Obavijest o prijmu stručnog suradnika za graditeljstvo

Po provedenom natječaju, za stručnog suradnika za graditeljstvo u Upravnom odjelu za razvoj grada primljen je Juraj Belovari, bacc. ing. aedif.