Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija koji su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Vrbovca: www.vrbovec.hr, odnosno do 22. siječnja 2022. (21. siječnja 2022. do ponoći).  Prijave (sa svim prilozima navedenim u Javnom pozivu) šalju se preporučeno putem pošte zaključno s danom 21. siječnja 2022. najkasnije do ponoći na adresu:

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec,

s naznakom ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI – NE OTVARAJ”

ili se predaju neposredno u Pisarnicu Grada Vrbovca zaključno s danom 21. siječnja 2022. najkasnije do 15 sati na adresi: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.
Obrazac br. 1-Podaci o podnositelju prijave
Obrazac br. 2-Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje

Odluka o financiranju programskih sadržaja el.medija u 2022.