Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Vrbovec

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Vrbovec otvara se dana 17.1.2022.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području.

Ovaj projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Vrbovec, Grad Sveti Ivan Zelina, Općinu Bedenica, Općinu Dubrava, Općinu Farkaševac, Općinu Gradec, Općinu Preseka i Općinu Rakovec.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Vrbovec u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 17.1.2022.           Datum zatvaranja rasprave: 18.2.2022.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.vrbovec@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Vrbovec) zaključno do petka 18.2.2022. u 15 sati.

Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Vrbovec

Nacrt PRŠI – projektno područje Vrbovec

Obrazac za javnu raspravu PRŠI Vrbovec

Upitnik za operatore PRŠI Vrbovec

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Grada Vrbovca.  Grad Vrbovec ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Vrbovca i za njih je odgovoran autor.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave (17.1.2022.-18.2.2022.) – Vrbovec
HT-PRŠI Vrbovec v.1.0
A1-PRŠI Vrbovec v.1.0
Telemach-PRŠI Vrbovec v.1.0