POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Početak savjetovanja:  1. 2. 2022. g.         Završetak savjetovanja: 3. 3. 2022. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 3. 3. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  .

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
   Važeća Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju