Obavijest o podjeli uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 2022. g

Grad Vrbovec sukladno dosadašnjoj praksi i ove će godine izvršiti dostavu uplatnica obveznicima komunalne naknade i obveznicima naknade za uređenje voda putem ovlaštenih dostavljača. Dostavljači će prilikom dostave imati vidno istaknute iskaznice ovjerene od Grada Vrbovca. Dostava će početi 17. veljače 2022. do njezina okončanja.

Molimo građane za suradnju da se što ažurnije i ekonomičnije izvrši zakonska obveza.