Obavijest o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Vrbovec objavljuje

                                                              OBAVIJEST O IZRADI

     V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VRBOVCA

Temeljem Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca (“Glasnik Grada Vrbovca” br. 12/21) Grad Vrbovec pristupio je izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

Detaljne informacije o tijeku izrade V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca mogu se dobiti u Gradu Vrbovcu – Upravni odjel za razvoj grada, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili na telefon broj 01/2799-916.

Objava javne rasprave