5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 5. sjednica

Zapisnik 4. sjednica

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice Mateje Lovrinović i početku mandata vijećnice Jasne Benedik te polaganje Svečane prisege
T1Izvješće Mandatnog povjerenstva
1Zaključak o Izvješću Mandatnog povjerenstva
1aIzvješće Mandatnog povjerenstva

2. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru:
a) predsjednika Mandatnog povjerenstva
b) člana Odbora za imenovanja naselja, ulica i trgova
T2Razrješenje i izbor člana radnog tijela
T2Utvrđeni prijedlog Odbora
2aOdluka o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva
2bOdluka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanja naselja, ulica i trgova

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
T3Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
3Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

4. Donošenje Odluke o poništavanju dijela javnog natječaja
T4Odluka o poništavanju dijela javnog natječaja
4Odluka o poništavanju dijela javnog natječaja

5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T5Prodaja zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni
5Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni

6. Donošenje Zaključka o okončanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T6Zaključak-Izvješće o okončanju javnog natječaja
6Zaključak-prima se na znanje Izvješće Povjerenstva

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T7Izmjena Odluke o kom.doprinosu
7Odluka o izmj. i dop. Odluke o komunalnom doprinosu

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca
T8Izmjena Odluke o koeficijentima
8Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima

9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
T9Izmjena Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika
9Odluka o izmjenama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika

10. Donošenje Dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021.- 2024. godine
T10Dopuna Programa potpora poljoprivredi
T10Dopuna Programa potpora poljoprivredi-konačan prijedlog
10Dopuna Programa potpora poljoprivredi

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju pristupanja Općine Brckovljani kao novog člana društva KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o., Vrbovec
T11Pristupanje Općine Brckovljani u društvo KOMUNALAC
11Odluka o prihvaćanju pristupanja društvu KOMUNALAC

12. Donošenje Odluke o uvjetima prodaje robe i usluga putem pokretne prodaje na području grada Vrbovca
T12Odluka o prodaji robe i pokretnoj prodaji
12Odluka o uvjetima prodaje robe i usluga putem pokretne prodaje

13. Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2021. godine)
T13Izvješće KOMUNALAC OJ
13Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu KOMUNALAC-OJ-2021.

14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu
T14Izmjena Odluke o utvrđivanju naknade JLS-Beljavine
14Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za Beljavine

15. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada
T15Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada
15Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada

16. Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2021. godini)
T16Izvješće o količinama odbačenog otpada
16Zaključak prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada 2021.

17. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih i popisa važećih kandidatura
b) Odluke o poništenju Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata / kandidatkinja za izbor članova / članica Savjeta mladih Grada Vrbovca i njihovih zamjenika / zamjenica
T17Savjet mladih-Izvješće i poništenje Javnog poziva
17aZaključak-prihvaćanje izvješća Odbora
17bOdluka- poništenje Javnog poziva

18. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2021. godini
T18Zaključak o visini prihoda bez primitaka 2021
18Zaključak o visini prihoda bez primitaka 2021.

19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog:
a) Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
b) Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2022./2023.
T19DV Vrbovec-suglasnost na Pravilnik i Plan upisa
19aOdluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu
19bOdluka o davanju suglasnosti na Plan upisa u DV Vrbovec

20. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021.
T20Izvješće o radu gradonačelnika 7.-12.2021
20Zaključak-prima se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika 7.-12.mj.2021.

21. Izvješće o radu i poslovanju za 2021. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T21A IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC 2021
21aZaključak DV Vrbovec
T21B IZVJEŠĆE RAG VRBOVEC 2021
21bZaključak RAG Vrbovec
T21C IZVJEŠĆE POU VRBOVEC 2021
21cZaključak POU Vrbovec
T21D IZVJEŠĆE NARODNA KNJIŽNICA 2021
21dZaključak NK Vrbovec
T21E IZVJEŠĆE OŠ KRUNOSLAVA KUTENA 2021
21eZaključak OŠ Krunoslava Kutena
T21F IZVJEŠĆE OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE 2021
21fZaključak OŠ Marije Jurić Zagorke

22. Izvješće o radu i poslovanju za 2021. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T22A TURISTIČKA ZAJEDNICA 2021
22aZaključak TZ Grada Vrbovca
T22B VATROGASNA ZAJEDNICA 2021
22bZaključak VZG Vrbovec
T22C GZŠ VRBOVEC 2021
22cZaključak GZŠ Vrbovec
T22D CRVENI KRIŽ 2021
22dZaključak GDCK Vrbovec

23. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
T23Izvješće o izvršenju Plana djelovanja 2021
23Zaključak-usvaja se Izvješće

24. Prijedlozi i mišljenja