POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027.  

Početak savjetovanja:  17. 3. 2022. g.                Završetak savjetovanja: 19. 4. 2022. g.

Pozivaju se svi stanovnici Grada Vrbovca, ali i ostala zainteresirana javnost da se uključe u javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027. Grad Vrbovec u suradnji s konzultantskom tvrtkom Ars Illyrica d.o.o. pristupio je izradi dokumenta Strategija razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027. Poštivajući uvriježena načela izrade strategije, poglavito načelo partnerstva i suradnje pri definiranju strategije, pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u javno savjetovanje o nacrtu dokumenta. Strategija razvoja važan je dokument svake organizacije jer predstavlja preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova, te je okvir za donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka koji omogućuje pravilno fokusiranje ljudskih, materijalnih, vremenskih i financijskih resursa u svrhu održivog razvoja.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 19. 4. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Strategije Grada Vrbovca 2021.-2027.
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju