Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Celine

Grad Vrbovec obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • K.o. Vrbovec   kčbr. 4253 u naselju Celine

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Celine