Otvoreni podaci Grada Vrbovca

Otvoreni podaci Grada Vrbovca – Asset lista

Grad Vrbovec obvezan je temeljem članka 10. stavka 1. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe, a za koje ne postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti Popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset lista), uz metapodatke i informacije o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, ograničen pristup i sl.).

Portal otvorenih podataka RH
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora: https://data.gov.hr/

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije.

NAPOMENA: Obveza korisnika je da pri uporabi informacija iz izbornika Otvoreni podaci postupa u skladu s odredbama Otvorene dozvole.

Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola