Nove potpore u poljoprivredi – Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 2021.-2024.
Dopuna Programa potpora Poljoprivredi
Javni poziv
Izmjene i dopune Javnog poziva
Skupna izjava
Izjava o povezanim osobama

  • Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu – svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je pružanje financijske pomoći proizvođačima ratarskih i povrtlarskih kultura u vidu sufinanciranja repromaterijala za sjetvu