Zagrebačka županija objavila Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Zagrebačka županija objavila je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Rok za podnošenje prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 15. svibnja 2022. godine.

Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“ ili   putem e-pošte na adresu skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr s naznakom predmeta: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“.

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja i detalji Natječaja objavljeni su na Internet stranici Zagrebačke županije na sljedećem linku:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/?kategorija=natjecaji&odjel=zupanijska-skupstina

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini