6. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 6. sjednica

Zapisnik 5. sjednica

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3747 i 3746
T1Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
T2Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
POVUČENA TOČKA

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
T3Odluka o raspodjeli rezultata za 2021
Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

4. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T4Odluka V. I i D UPU Grad Vrbovec
T4Grafički dio
POVUČENA TOČKA

5. Donošenje Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027.
T5Strategija Grada Vrbovca 2021.-2027
3Odluka o donošenju Strategije
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VRBOVCA 2021 -2027.

6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
T6Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021.

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021.
T7a)Izvješće o izvršenju Programa građenja 2021
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021.
T7b)Izvješće o izvršenju Programa održavanja 2021
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021.
T7c)Izvješće o izvršenju Programa jp u kulturi za 2021
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021.
T7d)Izvješće o izvršenju jp u školstvu za 2021
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021.
T7e)Izvješće o izvršenju Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu za 2021
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021.
T7f)Izvješće o izvršenju Programa jp u vatrogastvu i cz za 2021
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021.
T7g)Izvješće o izvršenju Programa jp u sportu za 2021
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u kulturi 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp školstvu 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u soc. skrbi i zdravstvu 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u vatrogastvu i cz 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u sportu 2021.

8. Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo
T8Dodjela nagrada i priznanja 2022
Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2021. godinu
Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo

9. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec
T9Odluka o prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

10. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu
T10Etički kodeks nositelja pol. dužnosti u Gradu Vrbovcu
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu

11. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec
T11Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec

12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini
T12Odluka o dec.funkciji osn.školstva u 2022
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini

13. Prijedlozi i mišljenja