Međunarodni dan kastracije slobodnoživućih mačaka

Danas obilježavamo Međunarodni dan kastracije slobodnoživućih mačaka.
Slobodnoživuće mačke čest su prizor u gradovima i naseljima, odrasle su i žive na ulici, a ako imaju sreće, o njima skrbe brižni pojedinci ili udruge za zaštitu životinja. Važno je naglasiti da su mačke teritorijalne životinje i ne mogu se premještati na druge lokacije, već im se treba i može pomoći. Zato je ispravno rješenje njihova kastracija i, prema potrebi, organiziranje hranilišta za mačke koje treba biti definirano na razini lokalnih zajednica.
Od 2020. godine, Grad Vrbovec provodi kastraciju slobodnoživućih mačaka metodom uhvati-kastriraj-vrati. Do sada je ovom metodom kastrirano 20-tak slobodnoživućih mačaka koje su ponovno vraćene na svoj teritorij te o njima skrbe stanari okolnih zgrada. Svaka kastrirana slobodnoživuća maca propisno je označena i o njoj se vodi briga – prati se njena migracija te zdravstveno stanje. U slučaju ozljeda ili bolesti, o slobodnoživućim mačkama brinu suosjećajni stanari okolnih zgrada i Grad Vrbovec.
Ovakvim postupcima, sprječava se nekontrolirano razmnožavanje i prekobrojnost slobodnoživućih mačaka kao i širenje bolesti.
Pozivamo Vas da budete odgovorni vlasnici svojih kućnih ljubimaca i vodite brigu o kontroli njihova razmnožavanja. Odgovornim postupanjem, smanjuje se broj napuštenih mačaka od strane neodgovornih vlasnika i stvaraju se povoljniji uvjeti za zbrinjavanje slobodnoživućih mačaka.