9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 9. sjednica

Zapisnik 8. sjednica

1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
1 I. izmjene i dopune Proračuna za 2022

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2 I. izmjene i dopune Programa za 2022

2aI. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
2bI. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
2cI. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
2dI. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2eI. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2fI. izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
2gI. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
3Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

3Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

4. Donošenje Odluke o grobljima
4Odluka o grobljima

4Odluka o grobljima

5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete:
a) isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Vrbovca
b) isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
c) isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području grada Vrbovca
5Suglasnosti na Opće uvjete isporuke kom. djelatnosti i usluga

5aZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova
5bZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
5cZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima

6. Donošenje Zaključka o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
6Zaključak o objavi 2. Javnog poziva za Savjet mladih

6Zaključak o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih

7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju:
a) Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca
7Osnivanje i imenovanje Etičkog odbora i Vijeća časti

7aOdluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca
7bOdluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine
8Odluka o darovanju nekretnine-poduzetnički centar

8Odluka o darovanju nekretnine

9. Donošenje Odluke o prihvatu dara
9Odluka o prihvatu dara-DVD Poljana

9Odluka o prihvatu dara

10. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine
10Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine

10 Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine

11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama
11Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama

11Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama

12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca
12Izvješće Povjerenstva o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca

12Zaključak (prima se na znanje Izvješće Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca)

13. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
13Procjena rizika od velikih nesreća

13Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
Procjena rizika -Vrbovec-2022
Karta ugroza-procjena

14. Donošenje Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2022. godinu
14Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022

14Provedbeni plan za unapređenje zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2022. godinu

15. Donošenje Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
15Suglasnost na SECAP

15Zaključak o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
16Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika

16Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
16Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika

17. Prijedlozi i mišljenja