POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave

Početak savjetovanja:  14. 7. 2022. g.              Završetak savjetovanja: 16. 8. 2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 16. 8. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju