Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2022./2023. godini, KLASA: 602-01/22-03/07, URBROJ: 238-32-03/04-22-7 od 3. kolovoza 2022. godine te sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec raspisala je Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnoj stranici škole http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/natjecaji

Prijave se zaprimaju do 16. 8. 2022. godine, a zapošljava se 7 (sedam) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Osnovna škola Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec, raspisat će dana 16. kolovoza 2022. Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu, na temelju kojeg se planira zaposliti 9 (devet) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu,  te će isti biti objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/ .

Zapošljavanje se vrši u okviru projekta „KORAK UZ KORAK, faza V“, ukupne vrijednosti 724.828,80 kn, od kojih se 652.345,92 kn sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, a preostali iznos Grad Vrbovec podmiruje vlastitim sredstvima.