PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA – SUŠA

GRAD VRBOVEC POZIVA STANOVNIKE DA PRIJAVE ŠTETU NASTALU USLIJED SUŠE

Zagrebačka županija proglasila je prirodnu nepogodu za područje općina: Preseka, Brdovec, Brckovljani, Pokupsko, Kravarsko, Gradec, Orle, Klinča Sela, Križ, Farkaševac, Rugvica, Bedenica, Dubrava, Rakovec, Pušća i Jakovlje te gradova: Vrbovec, Sveta Nedelja, Velika Gorica, Sveti Ivan Zelina, Samobor i Ivanić-Grad uzrokovanu sušom kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi u razdoblju od svibnja do kolovoza 2022. godine.

Nakon Odluke o proglašenju prirodne nepogode, gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužna su unijeti prve procjene štete u Registar šteta, sukladno roku propisanom Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Grad Vrbovec poziva stanovnike na čijim su poljoprivrednim površinama nastale štete od prirodne nepogode suša u vremenskom razdoblju svibanj – kolovoz 2022. godine, da istu prijave u Grad Vrbovec, u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Vrbovca ili u Pisarnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog, Vrbovec/ I. kat, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Štetu mogu prijaviti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Sukladno čl. 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 8. rujna 2022. godine  (zaključno sa 7. rujna u 23:59h), putem:

  1. e-maila: vrbovec@vrbovec.hr ,
  2. preporučenom poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom „Prijava štete od elementarne nepogode-suše“
  3. osobno predati u Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec/ I. kat, Pisarnica

    NAPOMENA: Zahtjevi se predaju radnim danom od 07 do 15 sati, do isteka roka za prijavu. Dodatne informacije građani mogu dobiti na broj telefona 01/2799-900.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode suša

Obrazac Prijave štete