10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 10. sjednica

Zapisnik 9. sjednica

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine
1Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

1Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

2. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju za 2021. godinu tvrtke:
a) KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
c) RADIO VRBOVEC d.o.o.
a)KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o
b)GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o
c)RADIO VRBOVEC d.o.o

2.1.Zaključak KOMUNALAC
2.2.Zaključak GOV
2.3.Zaključak RADIO

3. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Vrbovca (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP)
3Akcijski plan – SECAP

3Odluka o donošenju SECAP-a
3.1. Grad Vrbovec-SECAP

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
4Izmjene i dopune Poslovnika

4Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

5. Donošenje Odluke o poništenju 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
5Odluka o poništenju 2. Javnog poziva-Savjet mladih

5Odluka o poništenju-Savjet mladih

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
6Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

6Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
7Izmjena Odluke suf. troškova vrtića u dr. JLS

7Izmjena i dopuna Odluke o vrtićima u dr JLS

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
8Odluka o izmj i dop Odluke DV Dobri i obrt Palčić

8Izmjene i dopune Odluke – DV drugih osnivača i dadilje – Dobri i Palčić

9. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja – korisnika usluga
9Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec

9Odluka o mjerilima za naplatu usluga DV Vrbovec

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
10Odluka o izmj i dop Odluke o osnivanju zone Poduzetnik

10Odluka o izmj i dop Odluke o osnivanju Zone

11. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
11Odluka o II. izmj i dop Odluke o proširenju zone Poduzetnik

11Odluka o II. izmj i dop Odluke o proširenju zone

12. Prijedlozi i mišljenja