Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna od 01.01. – 30.06.2022.