JAVNI POZIV za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vrbovca u 2022. godini

Grad Vrbovec raspisuje Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vrbovca u 2022. godini.  Sva dokumentacija se podnosi u PDF obliku, dostavom elektronskim putem na adresu marijana.jaklinovic@vrbovec.hr ili donosi osobno u papirnatoj inačici u Pisarnicu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, odnosno dostavlja poštom na istu adresu, od dana otvaranja Javnog poziva na www.vrbovec.hr pa sve do zatvaranja poziva, do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2022. godine. Više o samom Javnom pozivu te prijavi pročitajte u nastavku.

Javni poziv

PRIJAVNI OBRAZAC – PRILOG 1

Izjava građanina – PRILOG 2

 

Isplaćene potpore u 2022.