Plan preventivne jesenske deratizacije na području grada Vrbovca sa prigradskim naseljima u 2022. godini  

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padalina.

Plan deratizacije Vrbovec-2022

                             PLAN DERATIZACIJE

10. listopad 2022.KONAK, SAVSKA CESTA I POLJANA,

POLJANSKI LUG, PRILESJE,  BRČEVAC, LONJICA, GREDA I NOVO SELO, LUKA I PESKOVEC NEGOVEC, VRHOVEC, SAMOBOREC, DULEPSKA I PIRAKOVEC, KRKAČ, DIJANEŠ, GAJ, CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO

11. listopad 2022.CERIK, HRUŠKOVICA, MARENIĆ I LOVREČKA VAROŠ ŽUNCI, LOVREČKA VELIKA, GORNJI TKALEC, DONJI TKALEC, GOSTOVIĆ, PODOLEC, ĐIVAN, BANOVO I GRAD VRBOVEC PO ULICAMA
12. listopad 2022.CERJE, VRBOVEČKI PAVLOVEC, GRAD VRBOVEC PO ULICAMA