POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu

Početak savjetovanja: 21.10.2022. g.     Završetak savjetovanja: 21.11.2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 21.11.2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Programa
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac javnog savjetovanja
5Izvješće o savjetovanju