Izvanredna 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv Izvanredna 12. sjednica

1.Donošenje Ispravka Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca
T1Ispravak Odluke-III. izmj i dop PPUGV

Ispravak Odluke-III. izmj i dop PPUGV

2.Prijedlozi i mišljenja