Stipendije Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente

Zagrebačka županija objavila  je Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za školsku/ akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente, u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente, KLASA: 604-02/22-01/02, URBROJ: 238-12-03/05-22-06 od 7. listopada  2022. godine.

U nastavku pogledajte Prijedlog liste:

PRIVREMENA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA 2022. /2023. 

 

Konačna lista stipendija Zagrebačke županije- objavljena 23.12.2022.