Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Javni poziv za postupak Javna nabave za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 13. siječnja 2023. godine do zaključno dana 18. siječnja 2023. godine u 9 sati.

 

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Troškovnik