Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, k.č. br. 856/2

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine upisane u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. LONJICA, zk.ul.br. 2769 i to:

– kat.čest. 856/2, oranica đurkinovka, površine 525 čhv (u katastru: kat.čest.br. 856/2, k.o. Lonjica, kuća, Lukavec površine 80 m2, oranica površine 1308 m2, dvorište 500 m2, sveukupne površine 1888 m2), na adresi Greda 46, Greda, Vrbovec.

Javni natječaj-k.o. Lonjica, kč.br. 856-2

OBRAZAC-PN-1-Ponuda

OBRAZAC-PN-2-Izjava-ponuditelja