Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Poljana, kč. br. 1965/2

Predmet Natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta upisanog u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. POLJANA, zk.ul.br. 2543 i to:

– kat.čest. 1965/2 koja odgovara kat.čest. 925, k.o. Brčevec upisanoj u prijepisu posjedovnog lista br. 467, ukupne površine 896,00 m².

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Poljana, kč. br. 1965-2

OBRAZAC-PN-5-Ponuda

OBRAZAC-PN-6-Izjava-ponuditelja