Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, k.č.br. 856/2

Grad Vrbovec objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, k.č.br. 856/2.  Predmet Natječaja je prodaja nekretnine upisane u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. LONJICA, zk.ul.br. 2769 i to:

  • čest. 856/2, oranica đurkinovka, površine 525 čhv (u katastru: kat.čest.br. 856/2, k.o. Lonjica, kuća, Lukavec površine 80 m2, oranica površine 1308 m2, dvorište 500 m2, sveukupne površine 1888 m2), na adresi Greda 46, Greda, Vrbovec.

Rok za podnošenje ponuda na ovaj Javni natječaj je 15 dana od dana objave Javnog natječaja.

Ponude moraju biti predane i zaprimljene u sjedištu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec najkasnije do dana otvaranje ponuda do 12,00 sati. Ponude koje budu zaprimljene izvan navedenog roka, neće biti uzete u obzir.

Pristigle prijave otvarat će se dana 9. ožujka 2023. godine u 12,00 sati u sjedištu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Više o Javnom natječaju u nastavku:

Odluka o raspisivanju jav.natječaja

Javni natječaj

OBRAZAC-PN-1-Ponuda

OBRAZAC-PN-2-Izjava-ponuditelja

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 01/2799-900, 01/2799-906.