1. ožujka – Međunarodni Dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske

Dan CZ plakat

Komunikacijske poruke – dan civilne zaštite

Međunarodni dan civilne zaštite obilježava se 1. ožujka, kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1990. proglasila taj datum Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi.
Ujedno je to datum obilježavanja i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, koji se u RH obilježava od 1992. Odlukom Vlade RH o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske te je isti definiran Zakonom o sustavu civilne zaštite.

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/medjunarodni-dan-civilne-zastite-i-dan-civilne-zastite-republike-hrvatske/5399