3. JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca-PONIŠTEN

Odluka-poništenje 3. Javnog poziva-Savjet mladih
Odbor za izbor i imenovanja-obrazloženje i prijedlog

 

3. Javni poziv – Savjet mladih
Zaključak o objavi 3. Javnog poziva
Važeća Odluka o osnivanju Savjeta mladih
Prijavnica za predlaganje kandidata-pdf
Prijavnica za predlaganje kandidata-word

Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih da podnesu obrazložene prijedloge kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica te njihovih zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 (trideset) mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove/članice Savjeta mladih predložiti i zamjenika/zamjenicu za svakog kandidata/kandidatkinju za člana/članicu Savjeta mladih. Jedan predlagatelj može predložiti najviše 2 (dva) kandidata/kandidatkinje. Ako predlaže više od jednog kandidata/kandidatkinje, ovlašteni predlagatelj mora kada je to moguće voditi brigu o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.

Prijedlog se podnosi na propisanoj Prijavnici objavljenoj na mrežnim stranicama Grada Vrbovca www.vrbovec.hr, a može se preuzeti i u Pisarnici Grada Vrbovca na adresi Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Službi za opće poslove, na adresu:

GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec
s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Vrbovca – ne otvarati“

Rok za podnošenje prijedloga je 15 (petnaest) dana od dana objave poziva na web stranici Grada Vrbovca www.vrbovec.hr  i web stranici „Radio Vrbovca“ www.radiovrbovec.hr .