Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vrbovca, na području katastarskih općina, Brčevec, Dijaneš, Gostović, Luka, Poljana i Poljanski Lug, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama  te više o samom natječaju i prilozima u nastavku:

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Javni natječaj za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH na pod. grada Vrbovca
Obrazac ponude
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac Gospodarskog programa
Tablica 1
Tablica 2
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – 1. sjednica
Zapisnik o radu Povjerenstva – 2. sjednica