Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Dijaneš

Obavještavamo vas da je  Grad Vrbovec kao nositelj izrade UPU-a proizvodno poslovne zone Dijaneš, temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, pokrenuo postupak izrade predmetnog plana. U prilogu se nalazi Odluka o izradi plana.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Dijaneš