Plan preventivne proljetne deratizacije na području grada Vrbovca sa prigradskim naseljima u 2023. godini

Plan deratizacije 2023.                    

27. ožujka 2023.KONAK, SAVSKA CESTA I POLJANA,POLJANSKI LUG, PRILESJE,  BRČEVEC, LONJICA, GREDA I NOVO SELO, LUKA I PESKOVEC NEGOVEC, VRHOVEC, SAMOBOREC, DULEPSKA I PIRAKOVEC, KRKAČ, DIJANEŠ, GAJ, CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
28. ožujka 2023.CERIK, HRUŠKOVICA, MARENIĆ I LOVREČKA VAROŠ, ŽUNCI, LOVREČKA VELIKA, GORNJI TKALEC, DONJI TKALEC, GOSTOVIĆ, PODOLEC, ĐIVAN, BANOVO I GRAD VRBOVEC PO ULICAMA
29. ožujka 2023.CERJE, VRBOVEČKI PAVLOVEC, GRAD VRBOVEC PO ULICAMA

  

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padalina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener),te efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate
(0,001%). Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije – Vedran Diktić mob: 099/2642-897.