Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu – k.č. br.  834, 835, 836/1, 837/1, k. o. Hudovo – groblje u Krkaču

Grad Vrbovec objavljuje  JAVNI POZIV kojim kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena komunalna infrastruktura – groblje u Krkaču, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake:

k.č. br.  834, 835, 836/1, 837/1, katastarske općine Hudovo,

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture, izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke GEO LEGIN d.o.o., za geodetske usluge i trgovinu,  Trg Ante Starčevića 12A, 10380 Sveti Ivan Zelina, Poslovnica Vrbovec, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 13.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja komunalnom infrastrukturom, odnosno Grada Vrbovca, započet će dana 11. travnja 2023. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena komunalna infratruktura uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje granica odgađa se na sljedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena komunalna infrastruktura, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 18. travnja 2023. godine od 08:00 do 10:30 sati u  tvrtki Geo Legin d.o.o, Trg Ante Starčevića 12A, Sveti Ivan Zelina – Poslovnica Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 13 ili na tel. 01/5614-262,091/533-7274.

Javni poziv – groblje u naselju Krkač