Završeni istražni radovi na Kuli Petra Zrinskog

Dovršeno je konzervatorsko restauratorsko istraživanje Kule Petra Zrinskog. Istraživanje je izvršeno sondiranjem unutarnjih zidova i vanjskih pročelja, te je u tu svrhu izvedeno 28 stratigrafskih slikarskih i građevinskih sondi. Istražne radove izvele su Iva Prpić, ak.sl. konzervator-restaurator u suradnji s Dubravkom Uvodić Vinković, ak.sl. konzervator-restaurator, po odobrenju Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture i medija.
Nositelj radova i izrade Snimke postojećeg stanja bila je tvrtka DINATRONIC d.o.o..
Projekt je financiran sredstvima Grada Vrbovca i Zagrebačke županije, a rezultati istraživanja ključni su za početak radova na sanaciji Kule Petra Zrinskog u skladu s preporukama nadležnog konzervatorskog odjela.