15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 15. sjednica

Zapisnik 14. sjednica

1. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju za 2022. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T1Izvješća o radu ustanova za 2022.:
A IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC 2022
B IZVJEŠĆE RAG VRBOVEC 2022
C IZVJEŠĆE POU VRBOVEC 2022
D IZVJEŠĆE NARODNA KNJIŽNICA 2022
E IZVJEŠĆE OŠ KRUNOSLAVA KUTENA 2022
F IZVJEŠĆE OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE 2022

1aZaključak-Izvješće DV Vrbovec
1bZaključak-Izvješće RAG Vrbovec
1cZaključak-Izvješće POU Vrbovec
1dZaključak-Izvješće Knjižnica Vrbovec
1eZaključak-Izvješće OŠ KK
1fZaključak-Izvješće OŠ MJZ

2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju za 2022. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovec
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T2Izvješća o radu zajednica za 2022.:
A TURISTIČKA ZAJEDNICA 2022
B VATROGASNA ZAJEDNICA 2022
C GZŠ VRBOVEC 2022
D CRVENI KRIŽ 2022

2AZaključak-Izvješće TZGV
2BZaključak-Izvješće VZG Vrbovec
2CZaključak-Izvješće GZŠ Vrbovec
2DZaključak-Izvješće GDCK Vrbovec

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
T3Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022

3Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2022.

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
T4Odluka o raspodjeli rezultata za 2022.g

4Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022.
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022.
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022.
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022.
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022.
T5Izvješća o izvršenju Programa za 2022.:
a)Izvješće o izvršenju Programa građenja 2022
b)Izvješće o izvršenju Programa održavanja 2022
c)Izvješće o izvršenju Programa jp u kulturi za 2022
d)Izvješće o izvršenju Programa jp u školstvu za 2022
e)Izvješće o izvršenju Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu za 2022
f)Izvješće o izvršenju Programa jp u vatrogastvu za 2022
g)Izvješće o izvršenju Programa jp u sportu za 2022

5aZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5bZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5cZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5dZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5eZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5fZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5gZaključak o usvajanju Izvješća-2022

6. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2022.
T6Izvješće o radu gradonačelnika 7.-12.2022

6Zaključak-Izvješće o radu Gradonačelnika 7-12-2022

7. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture
Grada Vrbovca za 2023. godinu
T7I.izmj i dop Programa građenja za 2023

7 I. izmj i dop Programa građenja za 2023.

8. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA
T8II. izmj i dop Odluke o osnivanju RAG Vrbovec

8Odluka o II. izmjenama i dopunama RAG VRBOVEC

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije Grada Vrbovca
T9Suglasnost na Statut RAG Vrbovec

9Odluka-prethodna suglasnost na Statut RAG Vrbovec

10. Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo
T10Zaključci o dodjeli nagrada Grada

10aZaključak-godišnje nagrade
10bZaključak-nagrada-životno djelo

11. Donošenje Odluke o poništenju 3. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
T11Odluka o poništenju 3. Javnog poziva-Savjet mladih

11Odluka-poništenje 3. Javnog poziva-Savjet mladih

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
T12Povjerenstvo za zakup i prodaju polj.zem.-Izmjena Odluke

12Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zakup i prodaju polj.zem.

13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
T13Izvješće o izvršenju Plana djelovanja za 2022

13 Zaključak-usvaja se Izvješće Plana djelovanja za 2022.

14. Prijedlozi i mišljenja