Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – zemljište za sport i rekreaciju u Lonjici

JAVNI POZIV

kojim Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena komunalna infrastruktura – zemljište za sport i rekreaciju u Lonjici, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake:

  • kč. br. 163, 164, 165, 167, 178/1, 178/2, 179/2, 181/2, 182/13 katastarske općine Lonjica,

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

U nastavku više o Javnom pozivu:

Javni poziv – nogometno igralište Lonjica