Grad Vrbovec provodi Strategiju Zelene urbane obnove – ispunite anketu i sudjelujte u planiranju

Grad Vrbovec potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca do 2030. godine“.  Projekt izrade Strategije koju izrađuje tvrtka Dvokut Ecro d.o.o. je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavaka i otpornosti 2021.-2026. Ukupna vrijednost projekta iznosi 32.848,90 eura (247.500,00 HRK), od čega je 32.185,28 eura (242.500,00 HRK) bespovratnih sredstava.

U sklopu studijskog dijela zelene infrastrukture provodi se  anketni upitnik o stavovima/idejama i budućim promišljanjima građana o otvorenim površinama. Na taj način su građani uključeni u planiranje zelene infrastrukture i zelene urbane obnove Grada, a dobivene informacije poslužit će kod donošenja smjernica i mjera u strateškom dijelu te dodatnih informacija o stanju otvorenih površina u studijskom dijelu dokumenta. Sukladno tome molimo Vas da odvojite vrijeme i popunite kratki anketni upitnik koji će biti dostupan do 15. svibnja 2023., anoniman je i koristit će se za potrebe ovog istraživanja.

Pokretanjem izrade Strategije zelene urbane obnove, Grad Vrbovec se pridružio inicijativi za razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Cilj ove strategije je stvoriti kvalitetnu zelenu infrastrukturu koja će omogućiti brojne koristi za stanovnike grada Vrbovca. Uz to, Strategija će dati smjernice za kružno gospodarenje prostorom i zgradama, što će uključivati poticanje ponovnog korištenja zgrada i prostora, integraciju rješenja koja se temelje na prirodi, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Strategija zelene urbane obnove predstavlja značajan korak prema unapređenju kvalitete života u našem gradu. Uvođenjem smjernica za cjelovit pristup upravljanju i uređivanju zelene infrastrukture te unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama pruža veliki potencijal za poboljšanje, a provedba Strategije imat će dugotrajne pozitivne učinke na razvoj grada i njegovih stanovnika.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

LINK NA UPITNIK: Anketni upitnik za potrebe izrade Strategije Zelene urbane obnove Grada Vrbovca