Grad Vrbovec provodi Strategiju Zelene urbane obnove – ispunite anketu i sudjelujte u planiranju

Grad Vrbovec provodi Strategiju Zelene urbane obnove koju izrađuje Dvokut Ecro d.o.o. U sklopu Studijskog dijela zelene infrastrukture provodi se anketni upitnik o stavovima/idejama i budućim promišljanjima građana o otvorenim površinama.

Na taj način su građani uključeni u planiranje zelene infrastrukture i zelene urbane obnove Grada, a dobivene informacije poslužit će kod donošenja smjernica i mjera u strateškom dijelu te dodatnih informacija o stanju otvorenih površina u studijskom dijelu dokumenta. Sukladno tome molimo Vas da odvojite vrijeme i popunite kratki anketni upitnik koji će biti dostupan do 15.05.2023., anoniman je i koristit će se za potrebe ovog istraživanja.

LINK NA UPITNIK: Anketni upitnik za potrebe izrade Strategije Zelene urbane obnove Grada Vrbovca