PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA – POPLAVA

GRAD VRBOVEC POZIVA STANOVNIKE DA PRIJAVE ŠTETU NASTALU USLIJED POPLAVE

Zagrebačka županija proglasila je prirodnu nepogodu za područje općina Bedenica, Jakovlje, Pisarovina, Pokupsko i grada Dugo Selo i Vrbovec kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi, građevini i komunalnoj infrastrukturi 16. i 17. svibnja 2023. godine

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019; dalje u tekstu: Zakon,), pozivaju se oštećenici s područja grada Vrbovca na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode poplava, da podnesu prijavu štete gradskom Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr), kao i u Pisarnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec/I. kat, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:
– preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv).

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 3. lipnja 2023. godine (zaključno 2. lipnja u 23:59h), putem:

  • e-maila: vrbovec@vrbovec.hr
  • preporučenom poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom „Prijava štete od elementarne nepogode poplava“,
  • osobno predati u Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec/ I. kat, Pisarnica, radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

NAPOMENA: Dodatne informacije građani mogu dobiti na broj telefona 01/2799-900.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode
Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode poplava za područje grada Vrbovca
Obrazac – PN – poplava