16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 16. sjednica

Zapisnik 15. sjednica

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Vrbovca
T1 II. izmj. i dop. Odluka o porezima

1Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima

2. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Dijaneš
T2 Odluka o donošenju UPU Dijaneš
T2 Prilog-grafički dio

2Odluka o donošenju UPU Dijaneš

3. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
T3 Odluka o osnivanju prava građenja

3Odluka o osnivanju prava građenja

4. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina
T4 Odluka o kupnji nekretnina

4Odluka o kupnji nekretnina

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu
T5 Izmjene i dopune Etičkog kodeksa

5Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja-korisnika usluga
T6 Izmjene i dopune Odluke o naplati usluga DV Vrbovec

6Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Vrbovec

7. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T7 II. izmj. i dop. Odluke o sufinanc. dr. vrtića i dadilja

7Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju dv drugih osnivača i obrta za čuvanje djece

8. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec
T8 Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vrbovec

8Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – obnova zgrade Teniskog kluba Vrbovec“
T9 Suglasnost-obnova zgrade Teniskog kluba Vrbovec

9Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja-obnova zgrade Teniskog kluba Vrbovec

10. Prijedlozi i mišljenja