POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca

Početak savjetovanja: 19. srpnja 2023.  Završetak savjetovanja: 18. kolovoza 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 18. kolovoza 2023. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  .Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt Prijedloga Strategije
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju