PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA – TUČA

GRAD VRBOVEC POZIVA STANOVNIKE DA PRIJAVE ŠTETU NASTALU USLIJED TUČE

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019; dalje u tekstu: Zakon,), pozivaju se oštećenici s područja grada Vrbovca na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode tuča, da podnesu prijavu štete gradskom Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr), kao i u Pisarnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec/I. kat, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv)
za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 28. srpnja 2023. godine ( zaključno 27. srpnja 2023. (četvrtak) u 23:59 sati ), putem:

  • e-maila: vrbovec@vrbovec.hr ,
  • preporučenom poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom „Prijava štete od elementarne nepogode tuča“,
  • osobno predati u Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec/ I. kat, Pisarnica, radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

 

NAPOMENA: Dodatne informacije građani mogu dobiti na broj telefona 01/2799-900.

 

Javni poziv – tuča
Odluka o proglašenju prirodne nepoogode -tuča
Obrazac PN