Odluka o o proglašenju javne 42. turističko – kulinarske manifestacije „Kaj su jeli naši stari“

U svrhu promidžbeno – turističkih aktivnosti, Gradonačelnik Grada Vrbovca donio je Odluku kojom dane od 25. do 27. kolovoza 2023.  proglašava danima javne 42. turističko-kulinarske manifestacije „Kaj su jeli naši stari“ na području grada Vrbovca.

Odluka o proglašenju manifestacije