Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima srednjih škola za 2023./2024.

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne potpore učenicima srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu, KLASA:602-02/23-02/01, URBROJ:238-32-03/01-23-1 od dana 4. rujna 2023. godine, Grad Vrbovec objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima srednjih škola za
školsku 2023./2024. godinu

Grad Vrbovec objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore za učenike srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu.

Grad Vrbovec će dodijeliti jednokratnu potporu svim učenicima srednjih škola koji su upisani u školsku 2023./2024. godinu, a koji imaju prebivalište na području grada Vrbovca te su se javili na Javni poziv i dostavili potrebnu dokumentaciju. Pravo na jednokratnu potporu po Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili temeljem drugih propisa.

Obrazac Zahtjeva može se popuniti online ili preuzeti na internetskim stranicama Grada Vrbovca: www.vrbovec.hr ili preuzeti osobno u Pisarnici Grada Vrbovca (Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec).

Uz popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Zahtjeva potrebno je priložiti:

 1. Uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice učenika,
 2. Ukoliko je učenik upisan u srednju školu čije sjedište nije na području grada Vrbovca, potrebno je dostaviti potvrdu o upisu u školsku 2023./2024. godinu,
 3. Podatci o tekućem računu ili preslik bankovne kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Zahtjev za isplatu sa pripadajućom dokumentacijom zaprimat će se do 30. rujna 2023., a može se predati putem online obrasca, elektroničkom poštom, osobno u Pisarnici Grada Vrbovca ili poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Vrbovec, 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9.

Visina jednokratne potpore iznosi 70,00 eura (iznos u kunama: 527,42 kn / fiksni tečaj 7,53450) i isplaćuje se jednokratno na račun u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za školsku 2023./2024. godinu.
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja kontakt telefon: 01/2799-914 ili e-mail adresa: robert.haic@vrbovec.hr .

KLASA:602-02/23-02/01
URBROJ: 238-32-03/01-23-2
Vrbovec, 4. rujna 2023.

Prilozi:

  OBRAZAC ZAHTJEVA

  Podaci o računu na koji će se izvršiti isplata

  IZJAVA

  Ispunjavanjem ove izjave pod materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da pravo na financiranje školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica nisam ostvario/la na temelju drugog propisa.

  Svi podatci navedeni u ovom zahtjevu obrađivat će se isključivo u svrhu utvrđivanja prava za isplatu jednokratne potpore. Slanjem ovog zahtjeva, podnositelj ovlašćuje Grad Vrbovec da iste ima pravo provjeravati, obrađivati i koristiti sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

  Zahtjevu se prilaže: