POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu O D L U K E O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA DRUGIH OSNIVAČA I OBRTA ZA ČUVANJE DJECE DJELATNOSTI DADILJE NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

Početak savjetovanja: 6. rujna 2023.      Završetak savjetovanja: 26. rujna 2023.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 26. rujna 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja
5 Izvješće o savjetovanju