Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta na k. č. 792 i dr. u k.o. Vrbovec 1

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane cesta, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • K.o. VRBOVEC 1, kčbr. 792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812, 813,814,821 u naselju LUKA

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Više o Javnom pozivu pročitajte u nastavku:

Javni poziv