Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku 2023./2024. godinu za učenike i studente

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku 2022./2023. godinu za učenike i studente.

Vijest za dodjelu stipendija Zagrebačke županije s popratnom dokumentacijom objavljena je  na službenoj  internetskoj stranici  Zagrebačke županije na linku:   Vijesti – Zagrebačka županija (zagrebacka-zupanija.hr)

Službeni tekst Natječaja objavljen je i u tiskanom izdanju Večernjeg lista na  dan 3. listopada 2023. godine.

U nastavku se nalazi službeni tekst Natječaja za dodjelu stipendija Zagrebačke županije kao i pripadajući obrazac za prijavu.

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke Županije za školsku/akademsku godinu 2023.2024. za učenike i studente

Obrazac prijave